Női energiáink kivirágzása

Napjainkban egyre több nő szembesül azzal, hogy a természetében rejlő tulajdonságokat, az alapvető női minőségeket – mint a lágyság,  elfogadás-befogadás, és gondoskodás –  nehezebben, vagy egyáltalán nem tudja megélni.

Ehelyett gyakran megjelenik a keménység, a változtatási kényszer és a küzdelem, ami sokkal inkább a férfi energia jellemzője. Mi lehet a jelenség oka? S milyen következményei lehetnek? S mit lehet tenni a harmonikus változás érdekében?

A világ, melyet érzékelünk magunk körül a polaritásra, ez ellentétekre épül, melyek azonban egységben léteznek. Nincs ez a másképp energetikai szinten sem, ahol az alapvető póluspár a férfi és a női energiák minőségeként jelentkezik.

Ezt a kettőséget már az ősi kultúrákban is felismerték és felhasználták mind a filozófiában és min a gyakorlatban. A taoizmus például  a jin és a yang energiák egymást kiegészítő hatásáról beszélt már évezredekkel ezelőtt. Azonban a modern tudományban ugyanígy megjelent a nemiség egymást kiegészítő ellentétpárja. Gondoljunk  például az analitikus pszichológiára, az anima (nő) és animus (férfi) meghatározására, melyek ideális  egyensúlya adja  a harmónia megélését.

Sajnos a jelenlegi kereszténység által dominált kultúrkörben kialakult egy hierarchikus viszony, melyben a férfi alapelvek dominanciája megkérdőjelezhetetlen. S ez oka annak, hogy nagyon sok nő érzi úgy, hogy a társadalmi életben való érvényesüléshez, a saját természetétől ellentétes szerepeket kell felvállalnia.  Pedig nem feltétlenül kellene, hogy így legyen, hiszen a legújabb tudományos kutatások arra utalnak, hogy a természet alapvető szervezőelve az egyenrangú hálózat-alapú felépítés és nem a jelenleg domináns  hierarchikus struktúra.  A fent említett  taoizmus  például viszonylag ítéletmentesen beszél jinről és yangról, egyiket sem emeli a másik fölé vagy alá.  A taoizmus teljesen tudatában van annak, hogy a teljesség létrejöttéhez mindkettőre szükség van. Ez a negatív értékelés, amely már régóta és tudattalanul kapcsolódik a nőiség minden megnyilvánulásához, nagyon nagy akadályt jelent a női archetípusú életfeladatok tekintetében.

A fent leírtak alapján már nem nehéz megérteni, miért  használ tudat alatt sok nő férfi energiákat. A válasz meglehetősen egyszerű. A jelenlegi kultúrában férfiként szabadabban lehet élni, több mindent megtehetsz, megkaphatsz, egyszerűen könnyebb élni, érvényesülni. Ezért az a nő, aki igazán érvényesülni szeretne a férfiak pályáján, a férfiak szabályai szerint kényszerül  „játszani”. Különösen igaz ez azokon  a területeken,  amelyben hierarchikus felépítés a meghatározó , mint például az államigazgatás, a fegyveres testületek, vagy éppen egy multinacionális vállalat munkaközössége.

Azonban nem veszik figyelembe az egyik legnagyobb különbséget a férfi és a női energetika jellegzetessége között. A férfinek könnyebb szétválasztani a gondolkodást és az érzelmeket, míg egy nőnek, ez sokkal nehezebb. Persze megfelelő akarattal sikerülhet, de azért óriási árat kell fizetnie, és a nőiesség , a női minőségek háttérbe szorításával vagy majdnem teljes elvesztésével járhat. Természetesen nem a testi formákra, hanem a valódi mentális és érzelmi minőségekre kell gondolni.
A kérdés hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt, hogy érvényesülni is lehessen, de ne kelljen ezt az áldozatot felvállalni?

Természetesen több út is kínálkozik arra, hogy visszaállítsa önmagában egy nő azt a finom, természetes egyensúlyt, ami felborult a természetellenes társadalmi struktúra hatására. A legkönnyebb és leghatékonyabb megoldás teret adni a „Szív” minőségeinek. A kifinomult érzékenység, az elfogadás-befogadás, a megnyílás, az együttérzés,  a megérzés , a feltétel nélküli anyai szeretet mind olyan minőségek, melyek végtelenül sokat adhatnak egy nőnek.  Mérhetetlenül többet, mint a férfiak által létrehozott szervezetekben való hatalom és a siker. Természetesen ezek nem zárják ki egymást, de az egyensúly megjelenése és átélése egy folyamat, melynek megélését érdemes olyan helyen kezdeni, ami biztosít egyfajta védettséget, mint például az otthoni légkör, a bizalmas baráti kör, vagy egy semleges hely, ahol  a női energiák a meghatározók. Ezen túlmenően sokféle kiegészítő tevékenység segíthet kibontakozni a nőiességünket. A lényeg, hogy a fent említett lelki, érzelmi minőségek megélése megtörténjen. Ilyen lehet például a női jóga gyakorlása, melynek sajátossága, hogy azokat  a jóga gyakorlatokat helyezi előtérbe, melyek a női energiák finom áramlását beindítják és fokozzák.

Ez a folyamat – a nőiesség kivirágzása – nagyon finom, ugyanakkor óriási átalakító erővel tud hatni az élet minden területére, s nem csak az egyének szintjén. S ennek érdekében egyszerűen csak sokkal több érzelmet, gyengédséget elfogadást kell megélned. S ez jó neked, s jó a világnak egyaránt. Így kapcsolódik egybe a saját nőiességed és jóléted a körülötted lévő világ minőségének megváltozásával. Ezért már érdemes változni egy picit…

 

Szerző: GYURÓ ÉVA, a BARAKA Jóga Iskola vezetője, vezető Jógaoktató