Miért érdemes mantrázni? A mantra jóga típusai

Régebbi több cikkben vizsgáltuk a Mantra jóga alapjait, s az elveket melyeken működik. Sok kérdés és visszajelzés érkezett a témában.

Úgy gondolom érdemes tovább mélyíteni ismereteinket, hiszen sok érdekes információt, s még több hasznos tapasztalatot rejthet a mantrázás elsajátítása. Mielőtt a gyakorlatba mélyebben belemennénk érdemes a mantrák típusait legalább alapszinten megvizsgálni. Ez segíthet, hogy a gyakorlatban azt alkalmazzuk, amelyik céljainknak legjobban megfelel.

A jógafilozófia és a jóga világképe szerint, mint minden létrejött jelenség az anyagi világban, a mantrák használata is a gunák (kötőerők) törvényszerűségeinek van alárendelve. Három típusú, és különböző minőségekkel rendelkező úgynevezett „ kötőerő „  létezik. Mivel nehéz lenne racionálisan bekategorizálni, a név mellett zárójelben megjelenítem a rá jellemző érzetet, ami segíthet megragadni az adott guna – „kötőerő” -lényegét

  • a tamasz (sötétség, tompaság, lustaság, anyagba ragadtság),
  • a radzsasz (szenvedély, energia, alakítóerő, mozgás),
  • és a szattva (tisztaság, világosság, szelídség, jóság)

Ennek megfelelően léteznek a három kötőerőhöz kapcsolódó mantrák („Szaguna”) és léteznek azok hatásain túlmutatóak („Nirguna”).

Az előbbi csoportba azok a mantrák tartoznak, amelyek a természet három kötőerejét átalakítva, felhasználva, esetleg birtokolva valamely félisten „erejét” – természetesen ilyenkor nevével kombinált formában – magába foglalva fejtik ki hatásukat.. Ezek használata evilági, anyagi eredményt adhat.

A Nirguna mantrák a kötőerők felett állnak, tehát a megnyilvánult, anyagi világon túlmutató dimenziókat, s adott esetben magát Brahman személytelen energiaformáját megszólító hangvibrációk. Természetesen ez utóbbi csoportba tartozó mantrák magasabb rendűek, mint a Szaguna mantrák, hiszen éppen az anyag bűvköréből való kijutás, s a lelki ösvényre való rávezetés a céljuk.

Fontos belátni, hogy a jógafilozófiai világkép szerint Isten anyagon túli, transzcendentális tulajdonsággal rendelkező aspektusa – s az ahhoz kapcsolódó mantrák használata – mélyebb megértést, és odaadást igényel a jógitól, mint a kötőerőkön belül működő mantráké.

A  mantrák kiválasztásánál, rendszeres recitálásánál érdemes a fentieket figyelembe  venni.

A következő cikkben részletesen megnézzük a mantra négy típusának célját, lehetőségeit, előnyeit és veszélyeit.

 

Szerző: GYURÓ ÉVA, a BARAKA Jóga Iskola vezetője, vezető Jógaoktató