Hogyan  gyógyítanak a Mantrák? – 3. rész

A Mantra folyamatos ismétlése szükséges a kívánt eredmény megtapasztalásához.

A tanítványoktól és leendő jógiktól olyan sokszori ismétlést várnak el, hogy az türelmük, a kitartásuk és a bizalmuk próbájává is válik egyben.

Azonban annak ellenére, hogy az ismétlések száma óriási is lehet, mégsem csupán az ismétlésszám a legfontosabb tényező. Az egyéb feltételek, – a mentális és az érzelmi hozzáállás – ugyanolyan fontosak. Dzsapa mechanikai ismétléssel kezdődik, azonban fokozatosan meditáció egy sajátos formájává és a tudat mélyebb rétegei megjelenésének „eszközévé” tud válni.

A másik fontos tényező, mely a Mantrában rejlő erő felhasználását elősegíti a „khávaná”. Ez a szanszkrit szó, szó szerint azt jelenti, hogy „rajta időzés az elmével”. Próbáljuk kicsit tágabb összefüggésben megérteni ennek a meditáció jelentőségét.

Patandzsali által –a korábbi cikkünkben már idézett – egyik legfontosabb művében a Jóga szutrákban azt írja, hogy a Mantrák „Állandó ismétlése és meditáció a jelentésén ” az, ami  elengedhetetlen a valódi felhasználáshoz.

A fenti idézetben szereplő kettős gyakorlat (ismétlés és rajta időzés) például a jól ismert OM ( AUM) Mantrára vonatkozik, melyet egy következő cikkben vizsgálunk meg részletesen. Ennek a Mantrának a célja például kapcsolatba kerülni a hindu mitológia egyik legfontosabb istenével Isvarával, vagy pontosabban szólva annak isteni tudatával. S ezzel elérni azt a létezési állapotot, melynek legfontosabb elemei a Szeretet, Együttérzés, a Béke, és a Szabadság.

A belső élettel ilyen irányú vizsgálatot nem annyira ismerő ember számára furcsának és hihetetlennek tűnhet, hogy például egy három betűből álló puszta szótag (AUM), magában hordozhatja a fent említett a lehetőségeket, amelyet a jóga tulajdonít neki.

Azonban az, hogy a nyugati materialista gondolkodás és az abból születő tudományos világkép nem használja a Mantra elveit nem jelenti azt, hogy az ne működhetne, A tények, ettől még tények maradnak és azokat egyáltalán nem befolyásolja a bennük nem hívő emberek tudatlansága és előítéletei. Persze ezen elveknek az elvetése, még a lehetőségét is megakadályozza a Mantrákkal való tudatváltásnak.

Azonban gondoljunk bele a tudományos keret tágulásába. Ki hitte volna száz évvel ezelőtt, hogy az atom összetartó erői ilyen óriásiak lehetnek? S azok felhasználása városokat láthat el energiával? Vagy egy őrültebb felhasználás révén olyan robbanást hozhat létre, amely elegendő egy egész város elpusztítására? Bárki, aki a Mantra-jóga elméletére nyitott, és felismeri a Tudatosság megjelenési formáit, képes lehet annak meglátására, hogy nincs abban az elgondolásban semmi lehetetlen, hogy egy misztikus szótag óriási átalakító  erővel rendelkezzen!

Az a világkép és azok a tények, amelyeket a jóga használ nem kevésbé alapozódnak tapasztalatokra, mint a tudomány tényei. Ennek felhasználása mindenki számára lehetséges, amihez természetesen hatalmas nyitottság és befogadás, játékos kíváncsiság, és sok gyakorlás és kitartás szükséges. Ezek megléte esetén viszont az eredmény nem marad el.

Összefoglalva tehát a Mantra jóga lehetőségeit annak felhasználásához, és a Mantra megfelelő működéséhez szükséges tehát a jógi:

  • Kitartása a gyakorlásban
  • Ismeretei a Mantra jelentését nézve (Ha kapta és nem maga választotta, akkor bizalma, vagy hite a mesterében)
  • Szándéka az átalakulásra, megtisztulásra, megszabadulásra
  • Hite a mantrában!

Szívből kívánom ennek átélését minden olvasónak.

OM SHANTI!

A következő cikkünkben tovább mélyítjük ismereteinket a Mantra jóga lehetőségeiben és megnézzük a mantrák fajtáit, és a felhasználás irányait. Amivel ismét teszünk egy lépést a gyakorlati felhasználás felé.

 

Szerző: GYURÓ ÉVA, a BARAKA Jóga Iskola vezetője, vezető Jógaoktató