Hogyan  gyógyítanak a Mantrák? – 1. rész  

Napjainkban egyre többen gyakorolnak valamilyen meditációs technikát. Nem véletlenül, hiszen még kezdő szinten is könnyen megérezhetők jótékony hatásai testileg, lelkileg és szellemileg egyaránt.

A jóga tudományába ez szervesen beépült, s vele együtt az emberi kultúra közös kincse lett. Létezik azonban egy kevéssé ismert ősi meditációs módszer, mely ugyanakkor nagyon hatékony: a mantrák használata.

Egy kis elmélet a mantrák értelmezéséről

Mi a Mantra? Milyen fajtái vannak? Hogyan és mire alkalmazható a gyakorlatban? Most induló cikksorozatunkban ezekre és hasonló izgalmas kérdésekre keressük a választ, és megadjuk azokat a gyakorlatias tanácsokat, melyek felhasználhatóvá teszik a mantrákat a mindennapokban.

A jóga ma már a nyugati világban is elismert szellemi út. Ennek kevésbé ismert és gyakorolt változata a Mantra jóga, vagyis a jógának az az ága, amely a ‘hang’ közvetítésével igyekszik az anyagban és a tudatban változásokat létrehozni  (a hang, nem a modern tudományos, hanem különleges értelemben értendő).  Azon világkép szerint, amelyre a Mantra-jóga alapozódik, a végső valóság elsődleges megnyilvánulása, egy sajátságos, finom és átható rezgés közvetítésével történik, amit szankszrit nyelven  szabdának neveznek (ami hangot, vagy szót jelent).

A nyugati tudomány szerint a fizikai anyag atomokból és molekulákból áll, amelyek viszont kisebb részecskék (pl.: elektronok) eredményeként jönnek létre. A fizikai anyag végső szerkezetére és megjelenésére vonatkozóan, a tudománynak a ma napig nem sikerült tiszta képet kapni. Azonban határozottan és meggyőzően mutatott rá arra, hogy az anyag és az energia egymásba átalakíthatók. Einstein jól ismert és elfogadott relativitás elmélete tárta elénk, hogy a tömeg és az energia nem két különböző entitás, hanem egy és ugyanaz.

Tehát nincs abban a tanításban semmiféle „természetfeletti”, hogy a többféle megnyilvánulási síkon, és szinten létező Világegyetem,  – mely megszámlálhatatlan jelenségből áll, –  különböző minőségű rezgések összetett és végtelen kiterjedésű együttese. Az Energiának a rezgései nemcsak a megnyilvánult világ anyagát képezik, hanem kölcsönhatásaikkal hozzák létre a különböző létsíkok összes jelenségeit.

A Mantra olyan hangrezgés (misztikus jelentéssel bíró hangzók, szavak vagy imák), amely a meditációban felhasználva lecsillapítja az elme hullámzását, nyughatatlan természetét. Megfelelő Mantra esetén az ember teljes energetikai rendszerét képes megtisztítani az anyagi, mentális vagy érzelmi szennyeződésektől. Sőt, használatával adott esetben az anyag (pl a fizikai test) struktúrája is megváltoztatható (a gyógyulás például egy ilyen változás). A mantrában megjelenő rezgés az egész testben harmonizálja az ászanák hatásait, sőt haladóbb szinten kapcsolatot teremt a lélek és a transzcendentális világ között. A valódi jógik mesteri szinten már nem kevesebbet szándékoztak elérni a Mantra ismételgetésén és a jelentésén való állandó emlékezésen keresztül, mint a felszabadulást a születés és a halál körforgásából.

Azokat a Szent szótagokat, amelyek csupán néhány, meghatározott kombinációban álló hangzóból állnak, és speciális átalakító erővel rendelkeznek, Mantramagoknak (bidzsa) nevezi a Mantra jóga. Ilyen például a jól ismert  OM (melyet egy következő cikkünkben fogunk mélyebben vizsgálni), s a kevéssé ismert Srim, Hrim, Klim mantrák. Ezek a Mantramagok attól függően, hogy milyen rezgést jelenítenek meg (más megközelítésben: mely istenség nevével állnak együtt egy adott rendszerben), különböző átalakító erőt, hatást és hatalmat birtokolnak.

A Mantramagok legtöbbször a szanszkrit abc betűiből állnak. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a szanszkrit nyelvnek valamilyen előnyben részesített helye lenne az Univerzum teremtődésében. S hogy csak annak betűi segítségével létrehozott hangokat lehet Mantrák létrehozásához felhasználni. Egyszerűen csak arról van szó, hogy a szanszkrit nyelvre épülve létezett egy olyan civilizáció és tudomány, mely megvizsgálta és a gyakorlatba ültette a hangrezgések és az Univerzum szerkezetének összefüggéseit. Természetes, hogy saját nyelvükben lévő betűk alapján létrehozott hangokat vizsgálták meg és értékelték ki, és így azokat használták Mantrák szerkesztésében.

Az eddig vázolt világkép és általános alapelvek képezik a Mantra jóga elméleti alapjait, amelynek központi eleme az egyik leghatékonyabb meditációs eszköz, a Mantra. Ennek a jóga irányzatnak a célja sem más, mint a jóga hagyományos értelemben vett eszenciája: a Tudat egységének felismerése és megtapasztalása. Szívből kívánom ennek átélését minden olvasónak.

OM SHANTI!

A következő cikkünkben tovább mélyítjük ismereteinket a Mantra jóga rejtelmeibe és már közeledünk a gyakorlati felhasználás finomságaihoz.

 

Szerző: GYURÓ ÉVA, a BARAKA Jóga Iskola vezetője, vezető Jógaoktató