Spiritualitás és szex?

„Aki visszatartja érzékeit és cselekvésre szolgáló szerveit, ám elméje továbbra is az érzékek tárgyain csüng, az bizonyára becsapja magát, és az ilyet álszentnek hívják.” – fogalmazza meg a hindu szent könyv a Bhagavad-Gíta azt a jelenséget, mely általában megjelenik minden spirituális úton. Milyen a kiegyensúlyozott viszony a spiritualitás és a szex között? Valóban javasolt-e az önmegtartóztatás? Segíthet-e a harmonikusabb és örömtelibb spirituális kiteljesedésben a szexuális élet? Vagy fordítva? Segíthet -e a harmonikus szexualitás átélésében a kiegyensúlyozott (dogmák nélküli) spirituális hozzáállás?

Az Univerzum alapvető teremtő energiája nagyon szorosan kapcsolódik a szexuális energiához. Az emberi lény, aki megtagadja ezen késztetéseit, az a saját létrejöttének természetes útját tagadja meg – egy elme általi értelmezésre támaszkodva-. Azaz azt az évmilliók alatt csiszolódott természeti törvényt, amelyet a szexuális energia jelent. Ha valaki ezt erőszakkal elfojtja, akkor az kárt tesz abban a végtelenül finom mechanizmusban, amelyet az emberi testnek és idegrendszernek ismerünk. Természetesen van olyan helyzet és szakasz, amikor valóban segíthet a szexuális energiák ideiglenes átirányítása, de ez egyéni helyzettől függ, és semmiképpen sem lehet egy általános dogmában előírni. Az csak a teremtő energiák torz megnyilvánulásaihoz fog vezetni, amit oly sokszor lehet látni és hallani még napjainkban is.

Mint oly gyakran, a szex és a spiritualitás viszonyában is tetten érthető az emberi elme túlzásokra és önigazolásra való hajlama. Vannak, akik azt hiszik, hogy a szex helytelen, vagy akár tiltott dolog, mások pedig azon keresztül próbálnak valamiféle transzformációt végrehajtani. Az előbbiek általában csak ürügyet keresnek – és így találnak is -, hogy miért ne éljenek szexuális életet. Ennek oka sokféle lehet, fizikai, mentális vagy éppen érzelmi. Akik pedig a szexuális energiákkal szeretnének szellemi spirituális fejlődést elérni azok meg túl nagy jelentőséget tulajdonítanak a szexualitásnak.

Hangsúlyozandó, hogy az önmegtartóztatás valóban hasznos lehet bizonyos esetekben, de ez semmiképpen nem lehet általános mindenkire érvényes szabályokhoz kötni. Életünk egyik nagyon jelentős motivációs hajtóerői közé tartozik, melyet érdemes felhasználni, semmint elfojtani.

A szexuális energiákhoz való helytelen viszony megjelenhet függésként, mániaként, agresszivitásként vagy egyéb fizikai vagy mentális betegségként. Az egyik nagy indiai guru nevetve mesélte egy interjú során, hogy a papok mindig a szexualitásról, az örömlányok viszont mindig csak Istenről kérdezik. Valahogy nem jönnek rá, hogy az alapvető elfojtásaikkal ill. túlzásaikkal küzdenek a szexuális energiákhoz való diszharmonikus viszonyuk miatt.

Nem szabad tehát elfojtanunk, de elpazarolnunk se azt a természetes energiát, amelyet szexualitásként ismerünk. Minden emberi lény annak a kreatív és teremtő energiának a megnyilvánulása, mely a szexuális energia nélkül nem nyerhetne fizikai formát. Sokkal árnyaltabb értelmezése lehet az önmegtartóztatásnak, ha az Univerzum teremtőerejével való összhangként tekintünk rá, amely adott esetben szenvedélyesen áramlik és teremt, más esetben pedig lecsillapodik, és pihen.

S ahogy halad valaki a jóga – vagy más szellemi út – ösvényén, a szexualitás megnyilvánulása is egyre finomodik és adott esetben testi szintről áthelyeződik például a Szeretet felé, s teljesen más folyamatot és formát ad az eggyé válásnak. Ez természetesen nem jelenti a testi öröm átélésének a megtagadását, mindössze a hangsúly eltolódását.

Egy régi szufi történetben a bölcs mester egyik tanítványát megszidta, mert beárulta társát, aki havonta egyszer kijárt a kolostorból egy örömlányhoz. A tanítvány döbbent kérdésére, hogy miért nem bünteti meg a következő választ kapta:

„Jobb egyszer megtenni, s nem gondolni rá többet, mint nem megtenni, s állandóan rá gondolni. Te mit gondolsz?”

Mint annyi területén az életnek itt is a mértékletesség lehet a kulcs a harmóniához. Becsüld a szexualitást az élet egyik fontos, de nem egyedüli örömforrásaként. Élvezd azt a lehetőséget, amit magában rejt, fizikai, szellemi és lelki síkon egyaránt, és használd a fejlődésed továbblendítő energiájaként.

Hamarosan újabb „Szexualitás és Jóga” workshop-unk keretében részletesebben megismerkedhetsz a fentiekkel, interaktív elméleti részben, s ugyanakkor a szexuális energiát harmonizáló Jóga gyakorlatokkal-ászanákkal.

 

Szerző: GYURÓ ÉVA, a BARAKA Jóga Iskola vezetője, vezető Jógaoktató