Kiút az önbeteljesítő jóslat csapdájából – 2. rész

 

Előző részünkben áttekintettük, hogy valójában az  énkép a valódi változás területe, s az énképet jelenléttel, éber figyelemmel lehet megváltoztatni.

Hogy megértsük, miért is lehet éveken, akár évtizedeken a személyiség téves viszonyítási pontjának a  körforgásába kerülni, érdemes megnézni a „felcserélhető hierarchia” fogalmát. Ez annyit jelent, hogy egy olyan viszony jön létre, melyben az ok és az okozat egyaránt egymást erősítik és egy ismétlődő körfolyamatot hoznak létre, melyből látszólag nincs kiszállás.

Az énkép, a hit és a tapasztalat is egy ilyen körforgás része. Mindegy melyiknél kezdjük a vizsgálatot, mert önmagán fog mutatkozni a kör végén az eredmény.

Minden cselekedet és érzés, maga a cselekvés egésze, sőt a képességek is összhangban vannak azzal, amit öntudatlanul személyes identitásnak érez az egyén. Tehát olyan személyiséggel cselekszünk, amilyennek elképzeljük önmagunkat. Nem is lehetséges másként cselekedni még akkor sem, ha teljes akaraterővel szeretnénk megvalósítani valamit. A pszichológia végletekig leegyszerűsített elmélete, amely szerint „kudarc” típusú vagy „siker”  típusú személyiségként tekint valaki önmagára, valóban helytálló megfigyeléseken nyugszik. Aki az előbbi, vagyis kudarc típusú énképpel rendelkezik, az mindig meg fogja találni – vagy inkább „létre fogja hozni” – azt a helyzetet, amelyben a saját magáról alkotott kép megerősödik. Ha az idegrendszerében a sértődés, csalódás, harag vagy áldozati érzés van bevésődve, az a „Paradicsom” kertjében is létrehozza ezeket a frekvenciákat, hiszen ezek jelentik az önazonosságát.

Az énkép határozza meg a viselkedést, sőt ez alapján hozza létre az agy azt a „képet”, amely kivetül a világra és az egyén valóságát alkotja. S az a külvilág fogja megerősíteni a saját hitrendszert és az én elképzelését önmagáról. Így jön létre az a visszacsatolási hurok, melyben a tapasztalatok igazolni látszanak az énképet, ezzel is erősítve azt az elképzelést, ami a tapasztalatokat életre hívta. Ez az „önbeteljesítő jóslat”. S ilyenkor az egyén a végtelen lehetőségekből csak azt fogja fel, amit a személyisége megenged számára. Ezt fel lehet fogni „egy ördögi körnek” vagy egy „isteni színjátéknak”, egy bukásspirálnak vagy egy folyamatosan emelkedő spirálnak az élmények átalakulásában. Csak nézőpont kérdése.

A Szabadság ott kezdődik, amikor ráébredünk, hogy a gond a saját énképpel, önértékeléssel lehet. Természetesen ha ez nem jön létre, akkor azt hisszük, hogy a világ ellenünk van. Ha valaki azt meri mondani a világ nem ellenséges, az emberek nem gonoszak vagy a férfiak (vagy nők) nem önzőek, akkor a személyiség egy sereg indokot lehet felsorolni, ami igazolja a tapasztalatait. A kiút belátni, hogy az önbeteljesítő folyamat csapdájába kerültünk. Csodának tűnő változások jönnek létre az élet bármely területén (egészség, pénzügyi helyzet, párkapcsolat, spirituális tapasztalat, stb.), amennyiben tudatosan kilépünk az önerősítő folyamatok körforgásából. Amíg nem változik az énkép, addig minden életedre vonatkozó jobbítási szándék automatikusan elutasításra kerül, mert az énkép igényeinek nem felel meg.

A megoldás egyszerűbb mint gondolnánk: rá kell ébredni az öntudatlan és reaktív cselekvési mintákra. Ennek segítségével önmaguktól megváltoznak az automatikus szokások. Nem kell akaraterő és erőfeszítés hozzá, mindössze kíváncsiság, őszinteség és bátorság. Soha nem lehet valaki túl fiatal vagy túl öreg ahhoz, hogy ezt a lehetőséget megragadja.

Az ősi bölcsesség azt mondja: „Ne akarj új anyagból foltot tenni a régi köpenyre”. A régi énkép „kezében” még a pozitív gondolat is csak egy olyan mankó lesz, aminek a vége ismét egy bukás lesz. S nem azért, mert nem működik a pozitív gondolkodás, ilyen esetben egyszerűen nem arra használják, amire való. Ha marad a negatív beállítottságú énkép, akkor semmi sem fog pozitív irányba mozdulni.

Ellenben számtalan pszichológiai-spirituális kísérlet bizonyítja, hogy ha változik az Én-re vonatkozó kép és felfogás, ezzel az új képpel összhangban jelennek meg a változások is az egyén életében. Miért? Mert az tükröződik a világban. Tehát ha bölcs vagy és valóban változást szeretnél hagyd abban a tükröződésen való változtatási próbálkozásokat, figyelmed irányítsd befelé. Meglátod: a cselekedetek, melyek eddig csak kudarcot hoztak létre, most sikert és örömöt fognak adni.

 

Szerző: GYURÓ ÉVA, a BARAKA Jóga Iskola vezetője, vezető Jógaoktató