2019 TAVASZ CSÜTÖRTÖKI KÉPZÉS ELÉGEDETTSÉGI ÖSSZESÍTŐ

Elégedettségi összesítés akkreditált képzéseink | 2019 tavasz csütörtöki képzés elégedettségi összesítő

AKKREDITÁLT GYEREKJÓGA OKTATÓ KÉPZÉS (2019. TAVASZ, CSÜTÖRTÖK)


A PROGRAM TARTALMÁVAL ÉS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELÉGEDETTSÉGRŐL SZÓLÓ ÖSSZESÍTÉS

TOVÁBBKÉPZÉS ADATAI:

 • Továbbképzés megnevezése: BARAKA Gyerekjóga Oktató Képzés Pedagógusok részére
 • Továbbképzés alapítási engedély száma: 9-108/2018
 • Továbbképzés óraszáma: 60 óra
 • Továbbképzés helyszíne: 1085 Budapest, Stáhly utca 13.
 • Továbbképzés ideje: 2019.02.14.-2019.05.23. (8 csütörtöki nap)

2. RÉSZTVEVŐK ELÉGEDETTSÉGE: (A résztvevők 1-5-ig terjedő skálán jelölték az elégedettségüket az egyes kérdések vonatkozásában, ahol 1 az egyáltalán nem, 5 a maximális elégedettséget jelenti. Az egyes pontok mellett a résztvevők által adott értékek átlaga látható két tizedes jegyig kerekítve.

I. A Képzés tartalmát érintő információk 

 • Az akkreditációban foglaltak megvalósítása: 5.00
 • Képzés során megszerzett információk újszerűsége: 4.00
 • Képzés gyakorlati hasznossága: 5.00
 • Képzés során alkalmazott oktatási módszerek megfelelősége: 5.00
 • Vizsgára bocsátás feltételeinek teljesíthetősége: 4.5
 • Tudás számonkérésének módjának megfelelősége: 5.00
 • Oktatók munkájával való elégedettség: 5.00
 • Átadott ismeretanyaggal való elégedettség: 5.00

II. A Képzés tárgyi-technikai tapasztalatai 

 • Tárgyi feltételek, eszközök megfelelősége: 5.00
 • Szervezéssel kapcsolatos elégedettség: 5.00

(A fenti összesítés A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) számú Kormányrendelet 8/A. § (3) bekezdése alapján készült. A résztvevők tájékoztatva lettek arról, hogy az általuk kitöltött elégedettségi kérdőív tartalmából összesítés készül, melyet az Iskola a honlapján közzétesz.)

VISSZA A GYEREKJÓGA OKTATÓ KÉPZÉS OLDALRA