barakajoga@gmail.com
A BARAKA Jóga Iskola a World Yoga Alliance (WYA) Hivatalos tagja!

BARAKA Harmónia Egyesület

Ebren-Let-Egyesulet

Kérlek, olvasd át rövid bemutatkozásunkat, s amennyiben egyetértesz céljainkkal és úgy érzed, támogatásra érdemesnek találod azokat, akár tehetséged, tudásod felhasználásával, akár anyagilag, lépj kapcsolatba velünk!

A BARAKA Jóga Iskola a BARAKA Harmónia Egyesület néven működik, az alapszabályban megfogalmazott céljai érdekében, melyek közül a legfontosabb: a tudatos élet megvalósításának elősegítése.

Céljaink között található még:

 • az egészségmegőrzés,
 • az egyének és a különböző társadalmi csoportok és emberi közösségek békés egymás mellett élése,
 • a környezetvédelem területein megvalósuló fejlődés.

A BARAKA Közösségi Tér tökéletesen elősegíti ennek a folyamatnak az egyéni kibontakozását, hiszen biztosít egy helyszínt, ahol mindenki megtalálhatja azt a programot, mely hozzásegíti egyéni képességeinek kibontakoztatásához, történjen az testi, szellemi vagy lelki síkon.

Az egyesület adatai:
Nyilvántartási szám: 01-02-0016285
Adószám: 18843866-1-41
Bankszámlaszám: 10700378-69857692-51100005

A teljesebb megértés érdekében idézünk egy részletet az alapszabályból:

Az Egyesület célja és feladatai

1. Az Egyesület célja:

 • A fenntartható fejlődés gyakorlati megvalósításához szükséges tudatos életvitel, gondolkozásmód és társadalmi felelősségvállalás népszerűsítése és megvalósításának elősegítése.
 • A tudatos egyéni szerepvállalás fontosságának népszerűsítése elsősorban az egészségmegőrzés, az egyének és a különböző társadalmi csoportok és emberi közösségek békés egymás mellett élése és a környezetvédelem területén.
 • Egy olyan kulturális és szellemi központ létrehozása, fenntartása és folyamatos fejlesztése a fenti célok figyelembevételével, melyben mindenki – nemzetiségre, vallásra, világnézetre, stb. való tekintet nélkül – megtalálhatja személyes képességeinek kiteljesítését.
 • Annak elősegítése, hogy egy megváltozott, tudatosabb gondolkodásmód által vezetett cselekedetet mindenki felhasználhasson a mindennapi életben, a szűkebb és tágabb környezete segítésére. A mikro- és makro környezetük érdekében felelősségteljesen gondolkodó és cselekvő emberek számára lehetőséget, teret adni a tapasztalataik és tudásuk megosztására, cseréjére.
 • Az Egyesület tevékenységének minél szélesebb körben való megismertetése és terjesztése.

Az Egyesület segíti azokat a kezdeményezéseket, amelyek az előbbiekben megfogalmazott általános és konkrét elképzelést és cselekvési szándékot tartalmaznak.

Az Egyesület céljainak megvalósításához használt módszerek, eszközök:

 • Saját weboldal létrehozása, fenntartása, és folyamatos fejlesztése. A weboldalon az Egyesület céljai között meghatározott területekre (egészségvédelem, környezetvédelem, különböző emberi közösségek békés egymás mellett élése) vonatkozó elméletek, szakirodalom, a legfrissebb hazai és nemzetközi tudományos kutatási eredmények, a tagok és az érdeklődők véleménye, észrevételei lesznek megtalálhatók. Ezen kívül minden olyan írásmű (regény, ismeretterjesztő, stb.) népszerűsítése, mely a tudatos életszemlélet fontosságát megismertetni szándékozik az emberekkel.
 • Egy kulturális központ és szellemi műhely létrehozása, amely helyt adhat különböző tematikus, mindenki számára nyitott összejöveteleknek. A legfontosabb témák az egészségmegőrzés, a környezetvédelem és a különböző kultúrák kölcsönös megismerésének elősegítése. Ez a központ lehetővé teszi, hogy az emberiség helyzetéről és jövőjéről, és a környezetvédelem fontosságáról hasonlóan gondolkodó emberek személyesen is találkozzanak, ismereteiket, véleményeiket és tapasztalataikat közvetlenül oszthassák meg egymással, nem pedig telekommunikációs eszközökön keresztül.
 • Egy önszerveződő közösség létrehozása, mely már nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is megvalósítja az Egyesület által kitűzött célt: a tudatos életvitelt.
 • Az Egyesület céljaihoz kapcsolódóan természet és társadalomtudományi kutatások (pl.: különböző kultúrák, vallások és civilizációk közeledésének lehetőségei, stb.) és azok publikációja.
 • Ismeretterjesztő könyvek és tudományos cikkek magyarra fordítása.
 • Ismeretterjesztő kampányok az interneten.
 • Önismereti, személyiségfejlesztő csoportok létrehozása.
 • Pszichológiai tanácsadó szolgálat szervezése.
 • Önképző csoport.
 • Kommunikációs tréningek tartása.
 • Készségfejlesztő csoportok létrehozása gyerekek számára.
 • Az egészségmegőrzés egyéni formáinak (stressz-mentes élet, egészséges táplálkozás, sportolás, stb.) fontosságának tudatosítása és népszerűsítése.
 • Saját könyvtár létrehozása.
 • Részvétel különböző ifjúsági és kulturális fesztiválokon, azokon ismeretterjesztő tevékenység megvalósítása.
 • Környezetvédelmi és természetvédelmi tevékenységek támogatása.

1.1. Az Egyesület politikai és vallási tevékenységet nem folytat, tehát politikai pártoktól és egyházaktól független, azok tevékenységét nem támogatja. Az Egyesület pártoktól és egyházaktól támogatást nem fogad el. Az országgyűlési képviselői és helyi választásokon jelöltet nem támogat. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

1.2 Az Egyesület közhasznú szervezetként működik, a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló, az 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c. pontjában meghatározott következő közhasznú tevékenységeket alábbiakban nevesített cél szerint folytatja:

  • Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- és egészségügyi tevékenység.
  • Tudományos tevékenység, kutatás.
  • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
  • Kulturális tevékenység.
  • Természetvédelem.
  • Környezetvédelem.
  • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
  • Emberi és állampolgári jogok védelme.


Ha fent meghatározott bármelyik részcél felvállalására, megvalósítási módszereinek, eszközrendszerének kidolgozására, egy teljes, részletes projekt megvalósítására kedvet, energiát, tehetséget érzel, küldd el elképzeléseidet az ebrenlet@gmail.com címre!

Köszönjük érdeklődésed, és reméljük, hogy velünk vagy másokkal, de részese leszel az új emberi tudatosság kiteljesedésének!